22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Flash Appropriate In A Business Site?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:21אין תגובות

The short answer is might be. The www.studentautomotive.ca extended answer would be that the question may be better asked, Is a 100 percent FLASH internet site appropriate in operation. The answer for this question, within my humble view is, definitely not. In fact , we have had several clients arrive to us this year who definitely have 100% Expensive web sites that will completely remake their sites because his or her do not work for them. They are simply having issues with search engines and with clientele who cannot see their very own web sites.

Of course , they do operate terms of visuals. In case you visit a Display web site, you will see it. Wish visitor can easily see the web site does not automatically imply that the web site can be working for your business.

What is Thumb?

Flash is definitely technology manufactured by Macromedia, an innovator in web development tools. Thumb movies are a compilation of several images, components and textual content that is afterward compiled into a nice, limited little digital file that then gets put on the internet. Some designers build whole web sites using this technology. Graphic designers quite like the technology as it gives these people a great chance to show how talented they are simply by expanding interactive, shifting, and quite honestly very entertaining websites. Remember though that your purpose to your business web site is to speak with your existing and potential clients, not to present everyone exactly what a university talented custom you chosen.

What is Thumb Good for?

Show is great mainly because an accessory element for some graphic components of a business web page. Recently the ability for web masters to make digital audio and video into expensive movies is simplified and using show to stream a video is an excellent example of a great use with respect to Flash within a business web site.

Another sort of where Adobe flash is popular and well received is normally on web sites that are about presentation not information. For instance , a rock-band, kids websites with very little games, a photo gallery, a movie clip are generally places where Expensive is particularly suitable.

Does Thumb have an area on the net? Absolutely as well as, but as a site purchaser nevertheless, you have to ask the question, may Flash possess a place on my business internet site??

Can Everyone See Flash

The brief answer is no. Although acquireable and a factor of most mozilla when they are mounted, not later flash installed with their internet browser. If a visitor who does not have a flash plug-in prove PC sessions a site that requires the Thumb plug-in, the web browser might prompt these to install it. LAPTOP OR COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will probably go ahead and get it done, but some users (like my personal mother) strain if a pop-up window requires a question and they walk away, or perhaps surf apart, thinking that they just infected their COMPUTER with the hottest doomsday disease. All of that said, a large percentage of people can see Thumb without too much anxiety.

Aspects to consider

The Introduction Flash Splash

Flash is often used for splash pages or access pages into web sites. We have all seen them, the cartoon movie or perhaps commercial that leads us into a more traditional marketing web site. Have you ever pondered why the Flash fashionable almost always areas a pass-up intro link on this site? I believe is considered because they know that if they don’t allow individuals to skip the Flash splash screen they are going to shed the visitor. Remember that most net surfers will be impatient plus they are usually looking for information, not another commercial. Get visitors to your main site and do it fast.

Fashionable of applying splash pages has declined before couple of years while the internet seems to have matured. It really is my thinking, and greatly shared, that if your site is about great information, consequently an front door screen is a road wedge to your visitors.

The Search Engine

Search engines send out computerized robots known as spiders that crawl through the internet and create large databases of web pages. Persons then seek out web pages depending on key words which can be embedded on the web page in hidden tags as well as in the text that is on the internet page itself. If it is crucial that you you that folks find the web site it is important for you to create well crafted text and links with your web pages that search engines will find, read and follow. Search engines like yahoo cannot begin to see the text very quickly page. Search engines like yahoo cannot watch hyper-links on flash web pages and therefore simply cannot follow the backlinks. Your website page will not seem to be very important to the majority of search engines because to a search engine your internet site will include one page and the only relevant facts that the search engine will see is definitely your meta-tags if they will exist.

Explained all of that, you will find arguably techniques for finding a Adobe flash site listed and catalogued by a google search. It simply is certainly not the perfect thing to do and you will probably likely demand a Search Engine Optimization specialist to assist you.

Reciprocal Linking

In case you are kind enough to put links on your website for other web sites, then you definitely are offering them with a “vote of confidence” with regards to search engine rankings. The more web sites that link to a website, in the sight of the internet search engine, makes the associated web site more important. Taking which a step additionally, the more crucial the web site that links to you the higher the potential ranking your websites will get. Similarly, sites which provide you using a reciprocal link are in effect offering you their “vote of confidence” and in turn making your site more important.

Keep in mind what I said earlier? Search engines like yahoo cannot look at hyper-links when they are embedded into flash. Thus although the links are liked they will not contribute to the search engines opinion of how beneficial your site may be for the world and as a result all those “votes of confidence” are going to waste materials.

Make sure that folks that provide you with a hyperlink from their web site to you is usually not embedded into a display page. Backlinks should be in pure CODE or Hyper-Text MarkUp Vocabulary. If you furnish links to other websites on your internet site, the same applies to you, use HTML CODE.

Don? testosterone levels Break my personal Back Button

Web-browsers most have a back button. As software program users, plus more specifically as web browsers, we utilize the back button as a couple of course. It is a good practice to be a web creator to not break the back key. Unfortunately, because of the nature of Flash, your back button doesn’t work for backward navigation inside the flash website.

Create a Bookmark if You Can

People like to book mark pages in the internet to enable them to quickly go back to them at a later date. Web surfers do not always bookmark the index webpage, or the primary page, of a web site. For example , if you internet site has a great currency convsersion app or a superb mortgage calculator on it, people may simply want to bookmark that page. You can not bookmark an internal page within a Flash site. You can just bookmark the primary page. Try it out. Visit a 100 percent Flash web page, surf in regards to bit, therefore try to save the site you are looking at. This doesn’t function, because you literally have not changed webpages from when you initially arrived at the web page, you have merely played the animation which in turn made it seem as though you went to numerous pages.

Price

The cost to develop a traditional marketing web site applying standard style graphic, CODE and text is in most cases less expensive than using Expensive. If you creator proposes to work with Flash, talk to the question, simply how much would it cost to do a similar thing without flash.

Making Revisions and Posts

If you have your web site created 100% in Flash, you have subscribed to some skill-set in your designer. If you need to make revisions, you will always need to use someone who can work within Thumb. The same theory applies should your web site can be images, HTML and text. The different difference is the fact there are much more web masters that work with the afterward than in Thumb. It also typically will take for a longer time to make changes to Flash sites and thus your expense of maintenance can be quite steep.

So to explain, the original artwork and design is labored on in the. FLA format as well as the final file that goes online server can be. SWF.

I see it again and again where the stylish does not provide the client along with the source file for their expensive elements or perhaps web site. They protect the. FLA data, and do you know what, you have to go to them with respect to updates and revisions. Regardless of how gifted your new webmaster or trendy is, should you not have the origin file along with the. FLA off shoot for your Thumb site you are not able to redesign it. You must ask your designer to supply you with this supply file if you decide to use Thumb elements with your web site.

One last Note On Flash

Make sure you do not translate my comments here when me currently being anti-flash truth be told, it really is a great media technology. If you have this and want to make your web site employing 100% 100 % pure flash, there are a few things you can do to mitigate some of the pitfalls i have listed here.

Use a javascript to detect the browser functions of the visitor and ensure they've already Flash plug to support the Flash in your site. In case the result of this simple test out is “no they do not support Flash” then this right thing to do is certainly direct them to a new HTML founded web site together with your content. So , although you may overcome the missing Show plug-in you have to have two sites designed (the Flash one and the HTML one).

To conclude

Flash is a superb design software to add factors to your website to spice up.

Flash is fantastic for delivering wealthy media like audio and video.

Take advantage of the theory, put flash on your web page, would not add your web page to flash and you will deliver a wonderful experience to your visitors.

If your web site is about delivering details, make the facts first plus the design second. Web sites that offer great content material do not need to shake, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.