22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Flash Appropriate In A Business Websites?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:22אין תגובות

The short solution is could be. The www.topp-automobile.com very long answer is usually that the question could be better asked, Is a 100 % FLASH internet site appropriate in corporate. The answer for this question, during my humble opinion is, definitely not. In fact , we certainly have had a variety of clients arrive to all of us this year who have 100% Expensive web sites that will completely remake their sites because his or her do not help them. They are having difficulties with search engines and with clientele who can’t see all their web sites.

Of course , they do work in terms of visuals. In the event you visit a Display web site, you will see it. Just because a visitor could see the web site doesn’t automatically means that the web site can be working for your company.

What is Expensive?

Flash is technology developed by Macromedia, an innovator in webdevelopment tools. Show movies can be a compilation of numerous images, components and text that is consequently compiled into a nice, limited little digital file that then gets put on the online world. Some designers build complete web sites employing this technology. Graphic artists quite like the technology since it gives them a great chance to show how talented they are simply by producing interactive, moving, and quite honestly some very entertaining web sites. Remember though the fact that the purpose for your business web-site is to communicate with your existing and prospective clients, not to display everyone exactly what a university talented custom made you hired.

What is Flash Good for?

Show is great for the reason that an add-on element for a few graphic components of a business internet site. Recently the capacity for website owners to make digital audio and video into flash movies is simplified and using show to stream a video is a wonderful example of an ideal use to get Flash within a business site.

Another sort of where Adobe flash is well used and well received is definitely on web sites that are regarding presentation and never information. For instance , a rockband, kids internet sites with minimal games, a photograph gallery, a show clip are all places where Display is particularly well suited.

Does Display have a place on the net? Absolutely it will, but as a website purchaser despite the fact, you have to ask the question, really does Flash experience a place on my business web site??

Can Everybody See Expensive

The brief answer is not a. Although accessible and a component of most web browsers when they are installed, not people have flash installed with their internet browser. If a visitor who does not need a display plug-in very own PC appointments a site that requires the Expensive plug-in, their particular web browser might prompt those to install it. PC and web savvy visitors will more than likely go ahead and get it done, but some users (like my mother) tension if a pop-up window requires a question and they walk away, or perhaps surf aside, thinking that they just attacked their COMPUTER with the hottest doomsday malware. All of that said, a large percentage of persons can see Thumb without a lot anxiety.

Things to Consider

The Guide Flash Little

Flash is commonly used for splash pages or gain access to pages into web sites. Many of us have seen these people, the cartoon movie or commercial that leads us into a more traditional marketing web site. Maybe you have ever pondered why the Flash stylish almost always spots a skip intro link on this site? I believe it’s because they already know if they do not allow individuals to skip the Flash sprinkle screen that they will be going to get rid of excess the visitor. Remember that most internet surfers will be impatient plus they are usually trying to find information, not another industrial. Get visitors to your main website and do it fast.

The trend of employing splash pages features declined in past times couple of years mainly because the internet has got matured. It really is my opinion, and greatly shared, that if your web site is about good information, consequently an connection screen is a road block to your site visitors.

The Search Engine

Search engines like google send out automated robots called spiders that crawl through the internet and create substantial databases of web pages. Persons then search for web pages based upon key words that happen to be embedded to the web page in hidden tags as well as in the text that is on the net page by itself. If it is critical to you that folks find the web site it is important to you personally to create well-written text and links on your web pages the search engines will get, read and follow. Search engines cannot start to see the text in a Flash page. Search engines cannot see hyper-links on flash webpages and therefore are unable to follow the links. Your website will not appear very important to most search engines mainly because to a search engine your web page will contain one webpage and the simply relevant data that the google search will see is your meta-tags if they exist.

Explained all of that, you will find arguably ways to get a Display site indexed and catalogued by a search engine. It simply can be not the simplest thing to do and you may likely need a Search Engine Optimization specialist to assist you.

Testing Linking

Should you be kind enough to put backlinks on your internet site for different web sites, then you certainly are featuring them with a “vote of confidence” when it comes to search engine rankings. The more web sites that link to a site, in the eyes of the google search, makes the linked web site crucial. Taking that the step additional, the more significant the web site that links to you the higher the actual ranking your web blog will get. Additionally, sites that offer you with a reciprocal link happen to be in effect offering you their “vote of confidence” and in turn producing your web-site more important.

Bear in mind what I explained earlier? Search engines like google cannot discover hyper-links if they are embedded into flash. Thus although the backlinks are treasured they will not contribute to the search engines perception of how helpful your web page may be for the world and thus all those “votes of confidence” are going to squander.

Make sure that those that provide you with a hyperlink from their web page to you is certainly not inserted into a expensive page. Links should be in pure HTML or Hyper-Text MarkUp Terminology. If you provide links to other web sites on your site, the same applies for you, use HTML CODE.

Don? testosterone Break my personal Back Key

Web-browsers each and every one have a back key. As software users, plus more specifically seeing that web viewers, we use a back press button as a matter of course. It is a good practice to be a web developer to not break the back switch. Unfortunately, because of the nature of Flash, the back button does not work for backwards navigation inside the flash web page.

Create a Book mark if You Can

People like to take a note of pages in the internet so that they can quickly go back to them afterward. Web viewers do not definitely bookmark the index site, or the key page, of your web site. For instance , if you web page has a nifty currency ripping tools or a wonderful mortgage calculator on it, people may want to00 bookmark that page. You can not bookmark an indoor page in a Flash internet site. You can only bookmark the key page. Try it. Visit a 100 % Flash site, surf in regards to bit, afterward try to take a note of the web page you are looking at. That doesn’t job, because you literally have not changed web pages from when you first arrived at the site, you have simply played the animation which made it look as though you went to several pages.

Expense

The cost to produce a traditional advertising web site using standard style graphic, HTML CODE and text is in most cases less expensive than using Display. If you creator proposes to use Flash, question the question, how much would it expense to do the same thing without flash.

Making Changes and Improvements

If you have the web site constructed 100% in Flash, you could have subscribed to a certain skill-set within your designer. If you need to make alterations, you will definitely need to make use of someone who can work within Adobe flash. The same theory applies if the web site is definitely images, HTML CODE and textual content. The distinctive difference is the fact there are a lot more web masters that work with the in the future than in Thumb. It also commonly will take longer to make changes to Thumb sites and thus your expense of maintenance is often rather steep.

So to make clear, the original artwork and design is done in the. FLA format and the final data file that goes on the web server is definitely. SWF.

I see it time and time again where the stylish does not supply client while using source apply for their expensive elements or perhaps web site. They will protect the. FLA documents, and do you know what, you have to head to them just for updates and revisions. No matter how talented your new web master or artist is, you should have the resource file considering the. FLA off shoot for your Expensive site you will not be able to replace it. You must ask your designer to provide you with this resource file if you decide to use Display elements on your web site.

A Final Note In Flash

You should do not interpret my comments here seeing that me getting anti-flash the fact is, it really is a fantastic media technology. If you have the budget and want to develop your web site using 100% natural flash, there are a few things you can do to mitigate some of the pitfalls that I have described here.

Use a javascript to detect the browser capacities of the visitor and ensure they own Flash connect to to support the Flash in your site. In case the result of this simple check is “no they do not support Flash” then the right thing to do is direct them to another HTML centered web site along with your content. Therefore , although you may overcome the missing Display plug-in you must have two internet sites designed (the Flash a person and the HTML one).

In Summary

Flash is a great design application to add elements to your website to spice up.

Flash is perfect for delivering abundant media like audio and video.

Utilize theory, put flash on your web page, rarely add the web page to flash and you should deliver a superb experience on your visitors.

If the web site is approximately delivering data, make the details first and the design second. Web sites that provide great content do not need to shake, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.