22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Flash Effective In A Business Websites?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:23אין תגובות

The short answer is probably. The grupomocheverde.com prolonged answer would be that the question may be better asked, Is a 100% FLASH web site appropriate running a business. The answer to the question, during my humble view is, not. In fact , we have had a variety of clients come to all of us this year that have 100% Adobe flash web sites that are going to completely rebuilding their internet sites because they simply do not help them. They can be having issues with search engines and with consumers who can’t see their very own web sites.

Of course , they do work in terms of visuals. In case you visit a Expensive web site, you will see it. Wish visitor can see the web site doesn’t automatically signify the web site is definitely working for your business.

What is Show?

Flash is usually technology developed by Macromedia, a leader in webdevelopment tools. Thumb movies really are a compilation of several images, factors and text that is in that case compiled to a nice, small little digital file that then gets put on the web. Some designers build entire web sites using this technology. Graphic designers quite like the technology as it gives them a great chance to show just how talented they can be by growing interactive, going, and quite honestly very entertaining sites. Remember though that the purpose to your business site is to talk to your existing and prospective clients, not to display everyone college thinks talented creator you employed.

What is Expensive Good for?

Flash is great simply because an accessory element for some graphic pieces of a business internet site. Recently the capacity for website owners to put together digital audio and video into adobe flash movies have been simplified and using display to stream a video is an excellent example of a perfect use to get Flash in a business site.

Another example of where Adobe flash is common and well received is certainly on web sites that are regarding presentation and necessarily information. For instance , a rock band, kids websites with bit of games, an image gallery, a movie clip are all places where Display is particularly suitable.

Does Display have a place on the net? Absolutely it can do, but as a web site purchaser despite the fact, you have to determine the question, does indeed Flash have a place in the business site??

Can Everyone See Display

The brief answer is not a. Although accessible and an element of most mozilla when they are set up, not we will not flash set up with their internet browser. If a visitor who does not have a flash plug-in prove PC sessions a site that requires the Adobe flash plug-in, all their web browser is going to prompt those to install it. COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will probably go ahead and undertake it, but some users (like my own mother) anxiety if a pop-up window requests a question plus they walk away, or surf apart, thinking that they just afflicted their PERSONAL COMPUTER with the most up-to-date doomsday computer virus. All of that stated, a large percentage of people can see Show without a lot anxiety.

Aspects to consider

The Guide Flash Sprinkle

Flash is often used for landing pages or admittance pages into web sites. We have all seen them, the animated movie or commercial that leads us into a more traditional marketing web site. Do you have ever pondered why the Flash fashionable almost always areas a miss intro link on this web page? I believe it could be because they already know if they do not allow individuals to skip the Flash dash screen that they are going to lose the visitor. Do not forget that most internet surfers will be impatient and perhaps they are usually looking for information, not another commercial. Get individuals to your main website page and do it fast.

Fashionable of using splash pages provides declined in past times couple of years seeing that the internet has matured. It is my self-belief, and extensively shared, that if your internet site is about great information, in that case an admittance screen is just a road mass to your guests.

The Search Engine

Search engines like google send out automatic robots referred to as spiders that crawl throughout the internet and create large databases of web pages. Persons then search for web pages based upon key words that happen to be embedded into the web page in hidden tags as well as in the text that is online page itself. If it is vital that you you that people find the web site it is important for you to create well written text and links on your web pages the search engines will find, read and follow. Search engines like yahoo cannot view the text in a Flash page. Search engines like yahoo cannot observe hyper-links on flash pages and therefore are unable to follow the links. Your webpage will not seem to be very important to many search engines mainly because to a search results your web site will incorporate one webpage and the simply relevant information that the search results will see is usually your meta-tags if they exist.

Explained all of that, you will discover arguably techniques for getting a Thumb site listed and catalogued by a internet search engine. It simply is certainly not the simplest thing to do and you will probably likely require a Search Engine Optimization specialized to assist you.

Reciprocal Linking

For anyone who is kind enough to put links on your web site for different web sites, then you certainly are rendering them with a “vote of confidence” with regards to search engine rankings. The more web sites that link to a web site, in the eyes of the search engine, makes the connected web site essential. Taking that the step even more, the more essential the web site that links to you the higher the ranking your site will get. In the same way, sites that offer you with a reciprocal link happen to be in effect providing you their “vote of confidence” and in turn producing your web page more important.

Remember what I explained earlier? Search engines cannot discover hyper-links when they are embedded into flash. And so although the backlinks are treasured they will not contribute to the search engines notion of how useful your web-site may be to the world and as a result all those “votes of confidence” are going to squander.

Make sure that men and women that provide you with a website link from their web page to you is definitely not inserted into a flash page. Links should be in pure CODE or Hyper-Text MarkUp Language. If you provide links to other web sites on your site, the same applies to you personally, use HTML CODE.

Don? to Break my own Back Option

Web-browsers almost all have a back key. As application users, plus more specifically mainly because web browsers, we use the back switch as a couple of course. This can be a good practice to be a web programmer to not break the back button. Unfortunately, because of the nature of Flash, your back button does not work for backward navigation inside the flash internet site.

Create a Book mark if You Can

People like to save pages around the internet to enable them to quickly return to them at a later point. Web viewers do not definitely bookmark the index site, or the key page, of an web site. For instance , if you site has a nifty currency convsersion app or a wonderful mortgage calculator on it, people may want to00 bookmark exactly that page. You are unable to bookmark an internal page in a Flash web page. You can simply bookmark the main page. Give it a try. Visit a fully Flash web page, surf in regards to bit, afterward try to book mark the page you are looking at. It doesn’t do the job, because you literally haven’t changed internet pages from when you first arrived at the site, you have easily played the animation which will made it look as though you went to diverse pages.

Cost

The cost to formulate a traditional promoting web site employing standard design graphic, CODE and textual content is in most all cases less expensive than using Expensive. If you beautiful proposes to work with Flash, ask the question, how much would it cost to do exactly the same thing without adobe flash.

Making Changes and Updates

If you have the web site designed 100% in Flash, you may have subscribed to some skill-set in your designer. If you would like to make revisions, you will always need to make use of someone who could work within Flash. The same theory applies if your web site is certainly images, CODE and text. The specific difference is the fact there are far more web masters that work with the subsequently than in Show. It also commonly will take longer to make changes to Display sites and as a result your expense of maintenance can be very steep.

So to make clear, the original art and style is labored on in the. FLA format and the final data file that goes on the web server is definitely. SWF.

I see it repeatedly where the beautiful does not supply the client with all the source file for their display elements or web site. They will protect the. FLA data files, and guess what, you have to go to them with regards to updates and revisions. Regardless of how gifted your new webmaster or fashionable is, should you not have the source file while using the. FLA expansion for your Adobe flash site you will not be able to upgrade it. You must ask the designer to supply you with this resource file if you choose to use Show elements on your own web site.

A Final Note Upon Flash

Make sure you do not interpret my feedback here for the reason that me being anti-flash truth be told, it really is a fantastic media technology. If you have the budget and want to develop your web site applying 100% natural flash, there are a few things you can do to mitigate a number of the pitfalls which i have identified here.

Make use of a javascript to detect the browser capacities of the visitor and ensure they have Flash plug to support the Flash on your own site. In case the result of this simple evaluation is “no they do not support Flash” then your right thing to do is definitely direct them to a new HTML established web site with the content. Therefore , although you may overcome the missing Flash plug-in you must have two websites designed (the Flash one particular and the HTML one).

In Summary

Flash is a fantastic design software to add components to your website to spice it up.

Flash is wonderful for delivering abundant media like audio and video.

Makes use of the theory, add flash to your web page, would not add your web page to flash and you should deliver a superb experience on your visitors.

In case your web site is all about delivering facts, make the details first and the design second. Web sites offering great content do not need to wiggle, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.