22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Flash Ideal In A Company Sites?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:21אין תגובות

The short response is probably. The long answer would be that the question might be better asked, Is a totally FLASH site appropriate running a business. The answer for this question, within my humble opinion is, not. In fact , we now have had a variety of clients come to all of us this year who definitely have 100% Thumb web sites that are going to completely reprise their sites because they simply do not be employed by them. They are having difficulties with search engines and with clientele who can’t see their web sites.

Naturally , they do operate terms of visuals. Should you visit a Flash web site, you will see it. Just because a visitor are able to see the web site doesn’t automatically suggest that the web site is working for your business.

What is Thumb?

Flash is usually technology produced by Macromedia, a leader in web design tools. Show movies undoubtedly are a compilation of countless images, elements and text message that is consequently compiled to a nice, small little digital file that then gets put on the internet. Some designers build entire web sites applying this technology. Graphic designers quite like the technology because it gives them a great chance to show just how talented they may be by growing interactive, moving, and quite honestly some very entertaining internet sites. Remember though the purpose to your business internet site is to contact your existing and prospective clients, not to display everyone what a talented fashionable you hired.

What is Adobe flash Good for?

Thumb is great when an accessory element for a few graphic aspects of a business internet site. Recently the flexibility for web masters to put together digital audio and video into adobe flash movies was simplified and using show to stream a video is a fantastic example of an ideal use to get Flash in a business web page.

Another sort of where Thumb is well used and well received can be on web sites that are about presentation and not information. For example , a rock band, kids web sites with small games, a photograph gallery, a movie clip are usually places where Display is particularly well suited.

Does Expensive have an area on the internet? Absolutely it will do, but as an online site purchaser even if, you have to ask the question, may Flash have got a place in the business web page??

Can Everybody See Flash

The brief answer is no. Although widely available and a factor of most web browsers when they are installed, not people have flash mounted with their internet browser. If a visitor who does not have a adobe flash plug-in on their PC visitors a site that will require the Show plug-in, all their web browser is going to prompt them to install it. COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will probably go ahead and do it, but some users (like my own mother) panic attacks if a pop-up window asks a question they usually walk away, or perhaps surf aside, thinking that they just afflicted their PERSONAL COMPUTER with the newest doomsday computer virus. All of that stated, a large percentage of persons can see Thumb without an excessive amount of anxiety.

Aspects to consider

The Guide Flash Sprinkle

Flash is usually used for splash pages or gain access to pages in web sites. Many of us have seen them, the cartoon movie or commercial leading us into a more traditional advertising web site. Perhaps you have ever pondered why the Flash custom made almost always areas a by pass intro link on this web page? I believe it has because they know that if they don’t allow people to skip the Flash splash screen that they are going to lose the visitor. Keep in mind that most net surfers are impatient and maybe they are usually looking for information, certainly not another business. Get individuals to your main web page and do this fast.

Fashionable of applying splash pages contains declined during the past couple of years since the internet has matured. It truly is my thinking, and generally shared, that if your website is about great information, then simply an admittance screen is just a road prohibit to your site visitors.

The Search Engine

Search engines send out computerized robots referred to as spiders that crawl throughout the internet and create massive databases of web pages. People then look for web pages depending on key words which can be embedded into your web page in hidden tags as well as in the text that is online page on its own. If it is crucial for you to you that individuals find your web site it is important for you to create well written text and links on your web pages that search engines will find, read and follow. Search engines like google cannot begin to see the text very quickly page. Search engines like google cannot look at hyper-links on flash webpages and therefore are not able to follow the links. Your webpage will not seem very important to many search engines mainly because to a search engine your site will incorporate one page and the simply relevant information that the internet search engine will see can be your meta-tags if they will exist.

Explained all of that, there are arguably techniques for finding a Flash site indexed and catalogued by a internet search engine. It simply can be not the perfect thing to do and you may likely require a Search Engine Optimization specialized to assist you.

Testing Linking

When you are kind enough to put backlinks on your web site for additional web sites, then you certainly are featuring them with a “vote of confidence” in terms of search engine rankings. A lot more web sites that link to an online site, in the sight of the google search, makes the associated web site essential. Taking which a step even more, the more crucial the web site that links to you the higher the potential ranking your web sites will get. Likewise, sites that offer you with a reciprocal link will be in effect offering you their “vote of confidence” and in turn producing your web site more important.

Bear in mind what I said earlier? Search engines like google cannot look at hyper-links if they are embedded in flash. Thus although the backlinks are appreciated they will not contribute to the search engines conception of how worthwhile your web page may be towards the world and as a result all those “votes of confidence” are going to spend.

Make sure that folks that provide you with a hyperlink from their web-site to you can be not embedded into a expensive page. Links should be in pure HTML or Hyper-Text MarkUp Dialect. If you present links to other websites on your internet site, the same applies for you, use CODE.

Don? p Break my Back Press button

Web-browsers every have a back key. As program users, plus more specifically seeing that web viewers, we take advantage of the back switch as a matter of course. This can be a good practice being a web builder to not break the back press button. Unfortunately, due to nature of Flash, the back button doesn’t work for in reverse navigation in the flash website.

Create a Bookmark if You Can

People like to bookmark pages at the internet so that they can quickly go back to them at a later point. Web browsers do not always bookmark the index page, or the key page, of the web site. For instance , if you web page has a nifty currency ripping tools or a great mortgage calculator on it, people may simply want to bookmark exactly that page. Manage to survive bookmark an indoor page in a Flash web page. You can only bookmark the main page. Test it. Visit a 100 percent Flash website, surf around a bit, after that try to book mark the web page you are looking at. That doesn’t operate, because you literally haven’t changed webpages from when you arrived at the internet site, you have merely played the animation which usually made it seem as though you went to distinctive pages.

Cost

The cost to formulate a traditional promoting web site using standard style graphic, CODE and textual content is in most all cases less expensive than using Expensive. If you trendy proposes to use Flash, talk to the question, simply how much would it cost to do the same thing without adobe flash.

Making Revisions and Posts

If you have your web site designed 100% in Flash, you have subscribed to a certain skill-set inside your designer. If you need to make revisions, you will definitely need to make use of someone who can perform within Flash. The same theory applies in case your web site is usually images, HTML and text. The specific difference is that there are much more web masters basically with the subsequently than in Thumb. It also typically will take much longer to make changes to Thumb sites and as a result your cost of maintenance could be very steep.

So to clarify, the original art and style is done in the. FLA format as well as the final record that goes online server is usually. SWF.

I see it time and time again where the artist does not give the client with the source file for their show elements or perhaps web site. They will protect the. FLA data files, and do you know what, you have to go to them meant for updates and revisions. It does not matter how skilled your new webmaster or developer is, if you don't have the source file while using the. FLA off shoot for your Expensive site you will not be able to modernize it. You should ask your designer to provide you with this origin file if you choose to use Show elements on your web site.

A Final Note On Flash

Make sure you do not interpret my remarks here simply because me simply being anti-flash to tell the truth, it really is an excellent media technology. If you have this and want to make your web site applying 100% real flash, there are some things you can do to mitigate a few of the pitfalls which i have referred to here.

Use a javascript to detect the browser capabilities of the visitor and ensure they may have Flash plug to support the Flash in your site. In case the result of this simple check is “no they do not support Flash” then right thing to do is usually direct them to an alternative HTML depending web site together with your content. So , although you may overcome the missing Adobe flash plug-in you have to have two websites designed (the Flash an individual and the HTML one).

In Summary

Flash is a fantastic design application to add elements to your website to spice up.

Flash is perfect for delivering magikushoroszkop.hu abundant media like audio and video.

Utilize theory, add flash to your web page, rarely add your web page to flash and you will deliver a wonderful experience to your visitors.

If the web site is all about delivering facts, make the data first plus the design second. Web sites which provide great content material do not need to vibrate, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.