22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Using Flash Appropriate In A Business Website?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:22אין תגובות

The short solution is maybe. The longer answer is usually that the question might be better asked, Is a 100% FLASH internet site appropriate in operation. The answer for this question, in my humble belief is, not. In fact , we certainly have had a number of clients come to all of us this year which have 100% Flash web sites that will completely reprise their internet sites because his or her do not be employed by them. They may be having difficulties with search engines and with clientele who can’t see the web sites.

Naturally , they do work in terms of visuals. Should you visit a Display web site, you will notice it. Wish visitor are able to see the web site doesn’t automatically show that the web site can be working for your business.

What is Flash?

Flash is definitely technology produced by Macromedia, a leader in web development tools. Thumb movies undoubtedly are a compilation of several images, elements and text message that is consequently compiled into a nice, limited little digital file that then gets put on the world wide web. Some designers build whole web sites applying this technology. Graphic designers quite like the technology because it gives these people a great opportunity to show just how talented they may be by developing interactive, moving, and quite honestly very entertaining sites. Remember though the purpose for your business internet site is to speak with your existing and potential clients, not to present everyone how talented custom you appointed.

What is Display Good for?

Adobe flash is great since an addition element for a few graphic components of a business site. Recently the capability for website owners to compile digital audio and video into show movies has long been simplified and using flash to stream a video is a wonderful example of a great use intended for Flash within a business website.

Another example of where Flash is common and very well received is usually on web sites that are regarding presentation certainly not information. For example , a rockband, kids internet sites with very little games, an image gallery, a show clip are places where Thumb is particularly well suited.

Does Expensive have any on the net? Absolutely it is doing, but as a site purchaser nonetheless, you have to determine the question, really does Flash possess a place on my business web page??

Can Everybody See Adobe flash

The brief answer is no. Although accessible and an element of most mozilla when they are installed, not people have flash installed with their internet browser. If a visitor who does not have a show plug-in very own PC visits a site that requires the Flash plug-in, the web browser will prompt them to install it. LAPTOP OR COMPUTER and web savvy visitors will likely go ahead and get it done, but some users (like my own mother) tension if a pop-up window asks a question plus they walk away, or perhaps surf away, thinking they will just infected their LAPTOP OR COMPUTER with the latest doomsday strain. All of that said, a large percentage of people can see Show without a lot anxiety.

Aspects to consider

The Intro Flash Little

Flash is usually used for splash pages or admittance pages in to web sites. We have all seen these people, the cartoon movie or perhaps commercial leading us into a more traditional promoting web site. Have you ever wondered why the Flash designer almost always areas a omit intro hyperlink on this webpage? I believe it’s because they know that if they do not allow visitors to skip the Flash little screen they are going to eliminate the visitor. Understand that most net surfers happen to be impatient plus they are usually looking for information, not another business. Get people to your main web page and do it fast.

Fashionable of using splash pages seems to have declined before couple of years as the internet seems to have matured. It can be my idea, and extensively shared, that if your web-site is about good information, after that an access screen is just a road obstruct to your tourists.

The Search Engine

Search engines send out computerized robots named spiders that crawl through the internet and create large databases of web pages. People then search for web pages based upon key words which have been embedded into your web page in hidden tags as well as in the written text that is on the web page itself. If it is crucial that you you that people find your web site it is important to you personally to create well written text and links on your own web pages that search engines will get, read and follow. Search engines like google cannot begin to see the text very quickly page. Search engines like yahoo cannot check out hyper-links on flash webpages and therefore simply cannot follow the backlinks. Your website page will not seem to be very important to the majority of search engines mainly because to a internet search engine your internet site will consist of one site and the only relevant details that the google search will see is your meta-tags if they will exist.

Having said all of that, there are arguably techniques for finding a Thumb site indexed and catalogued by a google search. It simply is definitely not the simplest thing to do and you will probably likely require a Search Engine Optimization consultant to assist you.

Reciprocal Linking

For anyone who is kind enough to put links on your web page for additional web sites, then you certainly are providing them with a “vote of confidence” in terms of search engine rankings. The greater web sites that link to a web site, in the eyes of the search results, makes the associated web site crucial. Taking which a step additionally, the more important the web site that links to you the higher the actual ranking your web sites will get. In the same way, sites which provide you having a reciprocal link happen to be in effect giving you their “vote of confidence” and in turn making your web-site more important.

Remember what I explained earlier? Search engines like yahoo cannot see hyper-links when embedded in flash. So although the backlinks are treasured they will not help the search engines conception of how vital your site may be for the world and thus all those “votes of confidence” are going to waste materials.

Make sure that men and women that provide you with a website link from their website to you can be not inserted into a thumb page. Links should be in pure CODE or Hyper-Text MarkUp Terminology. If you present links to other web sites on your site, the same applies to you personally, use HTML.

Don? big t Break my personal Back Button

Web-browsers each and every one have www.akdi.net a back press button. As software users, plus more specifically mainly because web browsers, we operate the back option as a matter of course. This can be a good practice like a web developer to not break the back button. Unfortunately, because of the nature of Flash, your back button does not work for backward navigation in the flash site.

Create a Bookmark if You Can

Persons like to take a note of pages on the internet in order to quickly come back to them afterward. Web viewers do not at all times bookmark the index page, or the primary page, of the web site. For instance , if you internet site has a great currency convsersion app or a wonderful mortgage calculator on it, persons may want to00 bookmark that page. You can not bookmark an indoor page within a Flash web page. You can simply bookmark the primary page. Test it. Visit a 100 percent Flash internet site, surf in regards to bit, after that try to bookmark the site you are looking at. That doesn’t operate, because you literally have not changed pages from when you arrived at the web page, you have easily played the animation which made it look as though you went to numerous pages.

Expense

The cost to build up a traditional advertising web site employing standard design and style graphic, HTML CODE and text message is in most cases less expensive than using Display. If you stylish proposes to work with Flash, question the question, how much would it cost to do exactly the same thing without adobe flash.

Making Changes and Posts

If you have your web site built 100% in Flash, you could have subscribed to a certain skill-set within your designer. If you need to make revisions, you will generally need to employ someone who can work within Show. The same theory applies if your web site is certainly images, CODE and text. The distinctive difference is that there are far more web masters basically with the soon after than in Expensive. It also commonly will take for a longer time to make revisions to Flash sites and thus your expense of maintenance is often rather steep.

So to simplify, the original art and design and style is worked on in the. FLA format as well as the final record that goes on the internet server is normally. SWF.

I see it over and over where the trendy does not supply client while using the source apply for their adobe flash elements or perhaps web site. They protect the. FLA files, and you know what, you have to go to them intended for updates and revisions. No matter how gifted your new web master or creator is, if you do not have the resource file while using. FLA extendable for your Show site you are not able to change it. You should ask your designer to supply you with this supply file if you choose to use Expensive elements on your web site.

A Final Note About Flash

You should do not interpret my remarks here when me currently being anti-flash the truth is, it really is a fantastic media technology. If you have the budget and want to make your web site applying 100% total flash, there are a few things you can do to mitigate a number of the pitfalls which i have described here.

Make use of a javascript to detect the browser capabilities of the visitor and ensure they own Flash connect to to support the Flash on your site. In case the result of this kind of simple check is “no they do not support Flash” then a right thing to do is direct them to another HTML founded web site with the content. So , although you may overcome the missing Expensive plug-in you have to have two web sites designed (the Flash one and the HTML CODE one).

In conclusion

Flash is a wonderful design tool to add components to your website to spice up.

Flash is wonderful for delivering rich media just like audio and video.

Take advantage of the theory, put flash on your web page, rarely add the web page to flash and you should deliver a great experience on your visitors.

When your web site is around delivering information, make the info first and the design second. Web sites offering great content material do not need to vibrate, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.