22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Using Flash Appropriate In A Company Web Site?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:23אין תגובות

The short answer is probably. The prolonged answer would be that the question could be better asked, Is a completely FLASH web site appropriate in operation. The answer for this question, with my humble judgment is, definitely not. In fact , we certainly have had a couple of clients arrive to all of us this year who have got 100% Thumb web sites that will completely rebuilding their internet sites because they simply do not improve them. They are really having issues with search engines and with customers who can’t see all their web sites.

Of course , they do operate terms of visuals. If you visit a Display web site, you will see it. Just because a visitor could see the web site doesn’t automatically imply that the web site is normally working for your company.

What is Expensive?

Flash is normally technology developed by Macromedia, a leader in web design tools. Expensive movies undoubtedly are a compilation of numerous images, elements and text that is therefore compiled right into a nice, limited little digital file that then gets put on the world wide web. Some designers build entire web sites applying this technology. Graphic designers quite like the technology as it gives all of them a great opportunity to show how talented they are by producing interactive, going, and quite honestly very entertaining internet sites. Remember though that purpose to your business internet site is to speak with your existing and potential clients, not to show everyone how talented creator you appointed.

What is Adobe flash Good for?

Adobe flash is great while an add-on element for a few graphic components of a business web site. Recently the power for web masters to make digital audio and video into thumb movies is actually simplified and using show to stream a video is a great example of a great use with regards to Flash in a business internet site.

Another example of where Expensive is well used and very well received is on web sites that are about presentation and not information. For example , a rock-band, kids internet sites with minor games, an image gallery, a movie clip are generally places where Expensive is particularly suitable.

Does Adobe flash have any on the internet? Absolutely it will, but as a web site purchaser even if, you have to consider the question, really does Flash include a place on my business internet site??

Can Everyone See Show

The brief answer is not a. Although accessible and an element of most web browsers when they are installed, not all of us have flash mounted with their web browser. If a visitor who does not need a adobe flash plug-in issues PC goes to a site that requires the Show plug-in, the web browser will prompt these to install it. PERSONAL COMPUTER and web savvy visitors will likely go ahead and take action, but some users (like my own mother) panic attacks if a pop-up window demands a question and walk away, or perhaps surf aside, thinking they will just attacked their LAPTOP OR COMPUTER with the most up-to-date doomsday malware. All of that stated, a large percentage of people can see Flash without an excessive amount of anxiety.

Facts to consider

The Intro Flash Dash

Flash is commonly used for landing pages or access pages in web sites. Most of us have seen these people, the animated movie or perhaps commercial that leads us in a more traditional promoting web site. Maybe you have ever pondered why the Flash fashionable almost always spots a ignore intro website link on this page? I believe it may be because they know that if they don’t allow individuals to skip the Flash dash screen that they are going to shed the visitor. Do not forget that most net surfers are impatient plus they are usually trying to find information, not another business. Get individuals to your main website page and do this fast.

The trend of using splash pages possesses declined in the past couple of years mainly because the internet features matured. It really is my self-belief, and extensively shared, that if your site is about very good information, then an admittance screen is really a road wedge to your guests.

The Search Engine

Search engines like yahoo send out automated robots named spiders that crawl throughout the internet and create considerable databases of web pages. People then search for web pages based upon key words that happen to be embedded on the web page in hidden tags as well as in the text that is on the web page by itself. If it is crucial to you that individuals find your web site then it is important for you to create well crafted text and links in your web pages the fact that search engines can find, read and follow. Search engines cannot begin to see the text very quickly page. Search engines like google cannot observe hyper-links upon flash webpages and therefore simply cannot follow the backlinks. Your website will not seem very important to the majority of search engines because to a search engine your web site will include one webpage and the simply relevant details that the search engine will see is usually your meta-tags if that they exist.

Having said all of that, you will discover arguably ways to get a Adobe flash site indexed and catalogued by a search engine. It simply is definitely not the easiest thing to do and you should likely demand a Search Engine Optimization consultant to assist you.

Testing Linking

For anyone who is kind enough to put links on your site for different web sites, then you are rendering them with a “vote of confidence” with regards to search engine rankings. The greater web sites that link to a site, in the sight of the search engine, makes the associated web site crucial. Taking a step additional, the more crucial the web site that links to you personally the higher the ranking your web site will get. Additionally, sites that provide you with a reciprocal link happen to be in effect giving you their “vote of confidence” and in turn making your internet site more important.

Bear in mind what I stated earlier? Search engines cannot check out hyper-links when they are embedded in flash. Consequently although the backlinks are loved they will not help the search engines conception of how invaluable your site may be towards the world and thus all those “votes of confidence” are going to squander.

Make sure that folks who provide you with a website link from their website to you can be not embedded into a flash page. Links should be in pure HTML or Hyper-Text MarkUp Terminology. If you give links to other web sites on your internet site, the same applies to you, use HTML.

Don? t Break my Back Switch

Web-browsers most have congreso.parquesnacionales.gov.co a back switch. As computer software users, and more specifically simply because web browsers, we use a back key as a couple of course. It is just a good practice being a web designer to not break the back key. Unfortunately, due to nature of Flash, the spine button doesn’t work for in reverse navigation inside the flash web-site.

Create a Save if You Can

Persons like to book mark pages on the internet in order to quickly go back to them at a later point. Web browsers do not often bookmark the index page, or the main page, of any web site. For example , if you web page has a great currency ripping tools or a superb mortgage calculator on it, persons may simply want to bookmark that page. You are unable to bookmark an indoor page in a Flash site. You can simply bookmark the main page. Give it a try. Visit a 100 % Flash site, surf in regards to bit, then simply try to take a note of the web page you are looking at. This doesn’t operate, because you literally haven’t changed web pages from when you initially arrived at the internet site, you have easily played the animation which will made it look as though you went to diverse pages.

Price

The cost to formulate a traditional advertising web site employing standard style graphic, CODE and text message is in most all cases less expensive than using Thumb. If you custom proposes to work with Flash, check with the question, just how much would it cost to do the same thing without flash.

Making Changes and Updates

If you have the web site made 100% in Flash, you could have subscribed to a certain skill-set in your designer. If you need to make alterations, you will generally need to use someone who can work within Flash. The same theory applies if your web site is usually images, HTML CODE and text message. The distinctive difference is that there are much more web masters that work with the later than in Adobe flash. It also commonly will take much longer to make alterations to Show sites and thus your cost of maintenance is often rather steep.

So to make clear, the original woman and style is worked on in the. FLA format as well as the final document that goes on the web server is usually. SWF.

I realize it again and again where the stylish does not supply client while using source apply for their thumb elements or perhaps web site. They protect the. FLA files, and guess what, you have to head to them pertaining to updates and revisions. It does not matter how accomplished your new web master or artist is, if you can't have the resource file when using the. FLA extendable for your Expensive site you are not able to bring up to date it. You should ask your designer to provide you with this source file if you decide to use Flash elements with your web site.

A Final Note About Flash

Make sure you do not translate my feedback here mainly because me staying anti-flash the reality is, it really is a fantastic media technology. If you have the budget and want to improve your web site employing 100% normal flash, there are several things you can do to mitigate a few of the pitfalls which i have detailed here.

Use a javascript to detect the browser capacities of the visitor and ensure they may have Flash plug-in to support the Flash in your site. In case the result of this simple check is “no they do not support Flash” then a right thing to do is certainly direct them to a new HTML based web site with all your content. Therefore , although you can overcome the missing Show plug-in you need two sites designed (the Flash you and the HTML one).

In conclusion

Flash is a fantastic design device to add elements to your website to spice up.

Flash is ideal for delivering rich media like audio and video.

Make use of the theory, put flash on your web page, rarely add your web page to flash and you may deliver a superb experience on your visitors.

When your web site is approximately delivering details, make the facts first as well as the design second. Web sites that offer great content do not need to shake, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.