22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Using Flash Appropriate In A Company Website?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:22אין תגובות

The short solution is could be. The pbwd.employlaw.eu.org lengthy answer would be that the question might be better asked, Is a 100 percent FLASH web-site appropriate in operation. The answer to the question, during my humble opinion is, definitely not. In fact , we certainly have had a couple of clients arrive to all of us this year who experience 100% Display web sites that are going to completely rebuilding their sites because they simply do not help them. They are really having difficulties with search engines and with clientele who can’t see their very own web sites.

Naturally , they do operate terms of visuals. Should you visit a Thumb web site, you will see it. Must be visitor are able to see the web site doesn’t automatically suggest that the web site is certainly working for your business.

What is Expensive?

Flash is definitely technology produced by Macromedia, an innovator in webdevelopment tools. Expensive movies can be a compilation of countless images, components and text message that is then compiled to a nice, limited little digital file that then gets put on the net. Some designers build whole web sites making use of this technology. Graphic designers quite like the technology as it gives these people a great possibility to show just how talented they are simply by producing interactive, shifting, and quite honestly very entertaining sites. Remember though the fact that the purpose to your business web site is to communicate with your existing and potential clients, not to show everyone college thinks talented artist you hired.

What is Display Good for?

Expensive is great mainly because an accessory element for some graphic pieces of a business web page. Recently the capacity for web masters to put together digital audio and video into expensive movies is actually simplified and using expensive to stream a video is an excellent example of a great use with respect to Flash in a business website.

Another example of where Expensive is common and very well received is certainly on web sites that are about presentation and necessarily information. For instance , a rock band, kids sites with small games, an image gallery, a show clip are places where Show is particularly suitable.

Does Display have a place on the net? Absolutely as well as, but as an internet site purchaser even though, you have to ask yourself the question, really does Flash possess a place on my business web site??

Can Everybody See Flash

The brief answer is no. Although acquireable and an element of most web browsers when they are mounted, not people have flash installed with their internet browser. If a visitor who does not have a expensive plug-in on the PC comes to visit a site that will need the Show plug-in, all their web browser definitely will prompt those to install it. LAPTOP OR COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will more than likely go ahead and do it, but some users (like my mother) worry if a pop-up window requests a question plus they walk away, or perhaps surf apart, thinking they will just infected their LAPTOP OR COMPUTER with the most recent doomsday trojan. All of that said, a large percentage of people can see Adobe flash without a lot anxiety.

Things to Consider

The Guide Flash Sprinkle

Flash is commonly used for splash pages or obtain pages in web sites. Most of us have seen all of them, the cartoon movie or perhaps commercial that leads us in a more traditional advertising web site. Have you ever wondered why the Flash custom almost always places a ignore intro website link on this webpage? I believe is because they know that if they do not allow visitors to skip the Flash little screen that they will be going to remove the visitor. Understand that most internet surfers will be impatient plus they are usually looking for information, not another business. Get individuals to your main web page and do this fast.

The trend of applying splash pages contains declined during the past couple of years simply because the internet has matured. It truly is my perception, and broadly shared, that if your web page is about good information, then simply an admittance screen is a road block out to your site visitors.

The Search Engine

Search engines send out automatic robots known as spiders that crawl through the internet and create significant databases of web pages. People then look for web pages based upon key words that are embedded into your web page in hidden tags as well as in the written text that is on the web page themselves. If it is necessary to you that people find the web site it is important to you personally to create well crafted text and links in your web pages that the search engines will get, read and follow. Search engines cannot begin to see the text in a Flash page. Search engines like yahoo cannot see hyper-links in flash pages and therefore simply cannot follow the links. Your web page will not appear very important to the majority of search engines since to a search results your web page will incorporate one site and the only relevant information that the internet search engine will see is normally your meta-tags if they will exist.

Having said all of that, you will find arguably techniques for finding a Display site listed and catalogued by a google search. It simply is certainly not the easiest thing to do and you will likely demand a Search Engine Optimization expert to assist you.

Reciprocal Linking

When you are kind enough to put links on your site for other web sites, then you definitely are featuring them with a “vote of confidence” when it comes to search engine rankings. The greater web sites that link to a site, in the sight of the search results, makes the linked web site more important. Taking which a step additional, the more important the web site that links to you personally the higher the actual ranking your internet site will get. Additionally, sites that provide you which has a reciprocal link will be in effect providing you with their “vote of confidence” and in turn producing your website more important.

Bear in mind what I stated earlier? Search engines like yahoo cannot find out hyper-links if they are embedded in flash. Consequently although the backlinks are valued they will not contribute to the search engines opinion of how useful your web-site may be towards the world and thus all those “votes of confidence” are going to spend.

Make sure that men and women that provide you with a link from their web page to you is usually not inserted into a display page. Links should be in pure HTML or Hyper-Text MarkUp Words. If you provide you with links to other sites on your web page, the same applies to you, use CODE.

Don? capital t Break my personal Back Option

Web-browsers most have a back press button. As software program users, plus more specifically mainly because web viewers, we make use of the back key as a matter of course. It is just a good practice like a web programmer to not break the back press button. Unfortunately, as a result of nature of Flash, the spine button does not work for backwards navigation inside the flash internet site.

Create a Bookmark if You Can

People like to take a note of pages within the internet so that they can quickly return to them later on. Web browsers do not generally bookmark the index page, or the main page, of the web site. For instance , if you site has a nifty currency converter or a superb mortgage calculator on it, persons may want to00 bookmark just that page. You should not bookmark an internal page in a Flash web page. You can only bookmark the primary page. Try it. Visit a fully Flash site, surf in regards to bit, afterward try to bookmark the site you are looking at. This doesn’t do the job, because you literally have not changed pages from when you initially arrived at the site, you have easily played the animation which made it appear as though you went to numerous pages.

Expense

The cost to formulate a traditional marketing web site employing standard style graphic, CODE and text message is in most cases less expensive than using Flash. If you designer proposes to use Flash, ask the question, just how much would it price to do exactly the same thing without flash.

Making Revisions and Improvements

If you have your web site designed 100% in Flash, you may have subscribed to a certain skill-set in the designer. If you would like to make alterations, you will at all times need to apply someone who can function within Display. The same theory applies should your web site is normally images, HTML and textual content. The specific difference is that there are much more web masters basically with the down the road than in Thumb. It also typically will take for a longer time to make alterations to Adobe flash sites and thus your cost of maintenance could be very steep.

So to simplify, the original girl and design and style is worked on in the. FLA format and the final data file that goes on the internet server is definitely. SWF.

I see it again and again where the beautiful does not provide the client while using source apply for their show elements or web site. They protect the. FLA files, and guess what, you have to head to them designed for updates and revisions. Regardless of how talented your new webmaster or creator is, allow me to explain have the source file along with the. FLA extendable for your Display site you will not be able to bring up to date it. You should ask the designer to provide you with this resource file if you decide to use Show elements with your web site.

A Final Note On Flash

You should do not understand my remarks here mainly because me simply being anti-flash the reality is, it really is a fantastic media technology. If you have this and want to make your web site applying 100% true flash, there are several things you can do to mitigate a number of the pitfalls that I have described here.

Make use of a javascript to detect the browser features of the visitor and ensure they may have Flash plug-in to support the Flash on your own site. In the event the result of this kind of simple evaluation is “no they do not support Flash” the right thing to do can be direct them to an alternative HTML founded web site with your content. So , although you are able to overcome the missing Thumb plug-in you must have two web sites designed (the Flash 1 and the HTML one).

In Summary

Flash is a fantastic design software to add factors to your website to spice up.

Flash is great for delivering rich media just like audio and video.

Use a theory, put flash to your web page, don’t add your web page to flash and you will probably deliver a superb experience on your visitors.

When your web site is all about delivering details, make the information first and the design second. Web sites offering great content do not need to shake, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.