22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Using Flash Effective In A Company Sites?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:21אין תגובות

The short response is probably. The www.eurocarpoint.it lengthy answer is usually that the question may be better asked, Is a fully FLASH web site appropriate in business. The answer to this question, in my humble belief is, definitely not. In fact , we have had a number of clients come to all of us this year diagnosed with 100% Flash web sites that will completely reprise their web sites because his or her do not are working for them. They are really having issues with search engines and with consumers who cannot see the web sites.

Naturally , they do operate terms of visuals. When you visit a Show web site, you will notice it. Just because a visitor is able to see the web site doesn’t automatically imply that the web site is usually working for your business.

What is Display?

Flash is definitely technology developed by Macromedia, a leader in web development tools. Flash movies are a compilation of several images, factors and text that is in that case compiled into a nice, small little digital file that then gets put on the internet. Some designers build complete web sites employing this technology. Graphic artists quite like the technology since it gives these people a great chance to show how talented they are by growing interactive, moving, and quite honestly very entertaining web sites. Remember though the fact that purpose to your business web page is to contact your existing and potential clients, not to present everyone exactly what a university talented fashionable you employed.

What is Display Good for?

Expensive is great when an accessory element for a few graphic pieces of a business web page. Recently the skills for website owners to make digital audio and video into expensive movies was simplified and using expensive to stream a video is an excellent example of an ideal use meant for Flash in a business web-site.

Another sort of where Display is popular and well received is definitely on web sites that are about presentation instead of information. For instance , a rock band, kids web sites with tiny games, a photo gallery, a show clip are generally places where Adobe flash is particularly suitable.

Does Thumb have any on the internet? Absolutely it is doing, but as a website purchaser nonetheless, you have to ask yourself the question, really does Flash possess a place on my business site??

Can Everybody See Display

The short answer is not a. Although acquireable and a factor of most mozilla when they are installed, not later flash mounted with their internet browser. If a visitor who does not need a adobe flash plug-in individual PC appointments a site that needs the Show plug-in, all their web browser will prompt those to install it. LAPTOP OR COMPUTER and web savvy visitors will likely go ahead and get it done, but some users (like my own mother) panic if a pop-up window demands a question and walk away, or perhaps surf away, thinking they just infected their PC with the latest doomsday disease. All of that stated, a large percentage of persons can see Expensive without excessive anxiety.

Facts to consider

The Intro Flash Little

Flash is often used for splash pages or gain access to pages in web sites. Many of us have seen these people, the cartoon movie or commercial that leads us in a more traditional advertising web site. Maybe you have ever wondered why the Flash creator almost always locations a omit intro link on this site? I believe it has because they already know if they don’t allow people to skip the Flash splash screen that they can be going to shed the visitor. Understand that most internet surfers will be impatient and perhaps they are usually trying to find information, not really another industrial. Get visitors to your main webpage and do that fast.

The trend of using splash pages offers declined in past times couple of years when the internet includes matured. It truly is my idea, and widely shared, that if your web site is about very good information, then simply an admittance screen is a road mass to your guests.

The Search Engine

Search engines like google send out automatic robots known as spiders that crawl throughout the internet and create large databases of web pages. People then look for web pages based upon key words which have been embedded into your web page in hidden tags as well as in the text that is on the internet page on its own. If it is extremely important to you that folks find the web site then it is important for you to create well written text and links with your web pages that your search engines will get, read and follow. Search engines like yahoo cannot view the text very quickly page. Search engines like google cannot find out hyper-links about flash pages and therefore are unable to follow the links. Your website will not appear very important to most search engines mainly because to a search engine your site will consist of one webpage and the simply relevant data that the internet search engine will see is certainly your meta-tags if that they exist.

Explained all of that, there are arguably ways to get a Thumb site listed and catalogued by a internet search engine. It simply is not the easiest thing to do and you should likely demand a Search Engine Optimization specialist to assist you.

Testing Linking

In case you are kind enough to put backlinks on your web page for additional web sites, then you definitely are rendering them with a “vote of confidence” when it comes to search engine rankings. The more web sites that link to an online site, in the eyes of the google search, makes the connected web site crucial. Taking which a step even more, the more significant the web site that links to you the higher the actual ranking your internet site will get. Moreover, sites which provide you having a reciprocal link are in effect delivering their “vote of confidence” and in turn making your site more important.

Keep in mind what I stated earlier? Search engines like google cannot see hyper-links if they are embedded in to flash. Therefore although the links are appreciated they will not help the search engines belief of how worthwhile your web page may be to the world and thus all those “votes of confidence” are going to waste materials.

Make sure that those that provide you with a hyperlink from their internet site to you is normally not inserted into a adobe flash page. Links should be in pure HTML CODE or Hyper-Text MarkUp Language. If you furnish links to other websites on your web page, the same applies to you, use HTML.

Don? testosterone levels Break my own Back Press button

Web-browsers each and every one have a back button. As application users, plus more specifically as web surfers, we use the back key as a couple of course. It is a good practice being a web developer to not break the back switch. Unfortunately, because of the nature of Flash, your back button does not work for backward navigation in the flash website.

Create a Bookmark if You Can

People like to bookmark pages over the internet to enable them to quickly return to them afterward. Web browsers do not often bookmark the index page, or the primary page, of your web site. For example , if you site has a nifty currency converter or a great mortgage calculator on it, people may simply want to bookmark just that page. Manage to survive bookmark an indoor page in a Flash web page. You can just bookmark the key page. Try it. Visit a 100 percent Flash internet site, surf in regards to bit, in that case try to book mark the web page you are looking at. That doesn’t job, because you literally have not changed pages from when you initially arrived at the site, you have easily played the animation which made it appear as though you went to distinctive pages.

Expense

The cost to formulate a traditional promoting web site applying standard design and style graphic, CODE and textual content is in most all cases less expensive than using Show. If you artist proposes to use Flash, consult the question, how much would it price to do exactly the same thing without display.

Making Revisions and Changes

If you have your web site designed 100% in Flash, you may have subscribed to a certain skill-set within your designer. If you would like to make alterations, you will often need to make use of someone who can work within Thumb. The same theory applies should your web site is normally images, CODE and textual content. The distinct difference is the fact there are a lot more web masters basically with the afterward than in Adobe flash. It also commonly will take much longer to make revisions to Thumb sites and as a result your expense of maintenance is often rather steep.

So to make clear, the original artwork and design and style is done in the. FLA format plus the final document that goes on the net server is definitely. SWF.

I see it time and again where the custom made does not provide the client with the source apply for their expensive elements or perhaps web site. They will protect the. FLA files, and you know what, you have to head to them to get updates and revisions. Regardless of how skilled your new webmaster or trendy is, if you do not have the supply file together with the. FLA extendable for your Flash site you will not be able to revise it. You should ask your designer to supply you with this source file if you choose to use Expensive elements with your web site.

A Final Note In Flash

Make sure you do not interpret my comments here when me staying anti-flash to tell the truth, it really is a great media technology. If you have the budget and want to develop your web site applying 100% true flash, there are a few things you can do to mitigate some of the pitfalls which i have discussed here.

Use a javascript to detect the browser capacities of the visitor and ensure they own Flash connect to to support the Flash with your site. In case the result of this simple test out is “no they do not support Flash” the right thing to do is usually direct them to a new HTML based mostly web site along with your content. So , although you can overcome the missing Show plug-in you must have two sites designed (the Flash you and the HTML one).

To conclude

Flash is an excellent design tool to add elements to your website to spice up.

Flash is perfect for delivering wealthy media just like audio and video.

Make use of theory, add flash on your web page, would not add the web page to flash and you may deliver a great experience to your visitors.

In case your web site is around delivering facts, make the facts first as well as the design second. Web sites offering great content do not need to wiggle, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.