22 ביוני 2014 – 23:07 | אין תגובות

מצורפת ההזמנה למפגש המשפחות הקרוב שייערך ביום ראשון, ה-6 ליולי 2014.
 המפגש יתקיים בבי”ח איכילוב בשעות 16.00 עד  18.00.
 במסגרת המפגש יוצגו:

הצוות המקצועי של היחידה להפרעות תנועה בבית חולים איכילוב, בראשות דר’ טניה גורביץ ודר' אלונה גד, …

המשך קריאה »
מה אפשר לעשות היום?

בריאות טובה היא הנכס החשוב ביותר של האדם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו!

מחלת הנטינגטון

מאמרים, קישורים ורשימת אתרים אשר מהווים מקור לידיעת ולימוד על חלת ההנטינגטון

סיפורים אישיים

חולים ובני משפחותייהם מספרים על ההתמודדות עם המחלה.

עדכונים מחקריים

פרסומים של מחקרים חדשים, מאמרים מעניינים בתחום חקר מחלת ההנטינגטון ועוד.

תמיכה ופעילות בעמותה

פעולות העמותה, תמיכה בחולים, כינובים וכנסים.

ראשי » כללי

Is Using Flash Suitable In A Organization Sites?

מאת בתאריך 25 ביוני 2018 – 14:20אין תגובות

The short answer is it could be. The www.pfadfinder-anif.net longer answer would be that the question could be better asked, Is a fully FLASH web site appropriate in business. The answer to the question, during my humble view is, absolutely not. In fact , we have had many clients arrive to us this year who 100% Display web sites that will completely remake their sites because his or her do not are working for them. They are simply having issues with search engines and with clients who can’t see all their web sites.

Of course , they do operate terms of visuals. If you visit a Expensive web site, you will notice it. Just because a visitor are able to see the web site does not automatically show that the web site is certainly working for your business.

What is Adobe flash?

Flash is certainly technology produced by Macromedia, an innovator in webdevelopment tools. Show movies undoubtedly are a compilation of several images, elements and text message that is then simply compiled right into a nice, limited little digital file that then gets put on the online world. Some designers build entire web sites applying this technology. Graphic artists quite like the technology because it gives them a great possibility to show how talented they are by growing interactive, going, and quite honestly very entertaining websites. Remember though that the purpose for your business web page is to contact your existing and potential clients, not to display everyone college thinks talented custom made you chosen.

What is Thumb Good for?

Display is great when an option element for a few graphic components of a business web site. Recently the option for website owners to put together digital digital into flash movies has become simplified and using thumb to stream a video is a wonderful example of an ideal use designed for Flash within a business web-site.

Another sort of where Show is well used and very well received is on web sites that are about presentation and not just information. For instance , a rock-band, kids websites with minimal games, an image gallery, a movie clip are all places where Show is particularly well suited.

Does Adobe flash have any on the internet? Absolutely and also, but as a website purchaser even though, you have to ask the question, will Flash include a place on my business web page??

Can Everyone See Show

The brief answer is no. Although accessible and a factor of most mozilla when they are set up, not people have flash set up with their internet browser. If a visitor who does not need a flash plug-in issues PC visits a site that requires the Display plug-in, the web browser can prompt them to install it. COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will likely go ahead and do it, but some users (like my personal mother) strain if a pop-up window asks a question and in addition they walk away, or perhaps surf aside, thinking that they just attacked their PC with the latest doomsday virus. All of that stated, a large percentage of persons can see Adobe flash without a lot of anxiety.

Facts to consider

The Intro Flash Sprinkle

Flash is commonly used for splash pages or entrance pages into web sites. We have all seen all of them, the animated movie or perhaps commercial leading us in a more traditional advertising web site. Have you ever ever pondered why the Flash developer almost always places a skip intro website link on this webpage? I believe it could be because they already know if they don’t allow individuals to skip the Flash dash screen that they can be going to burn the visitor. Understand that most net surfers will be impatient and they are usually trying to find information, not another commercial. Get people to your main site and do that fast.

Fashionable of using splash pages has declined in the past couple of years for the reason that the internet offers matured. It is actually my impact, and generally shared, that if your internet site is about very good information, therefore an entry screen is really a road stop to your site visitors.

The Search Engine

Search engines send out computerized robots referred to as spiders that crawl through the internet and create considerable databases of web pages. People then hunt for web pages depending on key words which can be embedded in to the web page in hidden tags as well as in the text that is on the internet page alone. If it is essential to you that folks find the web site then it is important to you personally to create well crafted text and links with your web pages the fact that the search engines can find, read and follow. Search engines like yahoo cannot start to see the text in a Flash page. Search engines like yahoo cannot observe hyper-links in flash pages and therefore cannot follow the backlinks. Your web page will not seem very important to the majority of search engines because to a google search your web-site will comprise of one site and the only relevant information that the search results will see can be your meta-tags if that they exist.

Having said all of that, you will find arguably techniques for finding a Expensive site indexed and catalogued by a search engine. It simply is definitely not the best thing to do and you may likely need a Search Engine Optimization expert to assist you.

Reciprocal Linking

When you are kind enough to put links on your web page for other web sites, then you certainly are featuring them with a “vote of confidence” with regards to search engine rankings. The more web sites that link to a site, in the sight of the internet search engine, makes the connected web site more important. Taking which a step even more, the more essential the web site that links for you the higher the ranking your blog will get. Moreover, sites which provide you having a reciprocal link happen to be in effect providing their “vote of confidence” and in turn producing your site more important.

Bear in mind what I stated earlier? Search engines like yahoo cannot watch hyper-links when embedded into flash. Therefore although the links are valued they will not help the search engines belief of how priceless your web page may be towards the world and thus all those “votes of confidence” are going to waste.

Make sure that people who provide you with a link from their internet site to you is certainly not stuck into a show page. Backlinks should be in pure CODE or Hyper-Text MarkUp Dialect. If you furnish links to other sites on your internet site, the same applies for you, use HTML.

Don? capital t Break my own Back Press button

Web-browsers every have a back key. As computer software users, plus more specifically when web viewers, we utilize the back button as a couple of course. It is just a good practice as being a web developer to not break the back option. Unfortunately, due to nature of Flash, the back button does not work for in reverse navigation in the flash website.

Create a Take a note of if You Can

Persons like to take a note of pages for the internet so that they can quickly return to them down the road. Web surfers do not generally bookmark the index webpage, or the primary page, of the web site. For instance , if you site has a awesome currency ripping tools or a great mortgage calculator on it, persons may want to00 bookmark exactly that page. Manage to survive bookmark an internal page within a Flash site. You can only bookmark the main page. Try it. Visit a hundred percent Flash web site, surf around a bit, after that try to book mark the webpage you are looking at. This doesn’t work, because you literally have not changed internet pages from when you arrived at this website, you have just played the animation which usually made it seem as though you went to diverse pages.

Expense

The cost to build up a traditional promoting web site applying standard design graphic, HTML and text is in most cases less expensive than using Show. If you custom proposes to work with Flash, ask the question, how much would it expense to do a similar thing without adobe flash.

Making Alterations and Changes

If you have your web site constructed 100% in Flash, you could have subscribed to some skill-set inside your designer. If you would like to make alterations, you will at all times need to apply someone who can function within Display. The same theory applies if the web site is images, HTML CODE and text. The distinct difference is that there are much more web masters basically with the afterward than in Expensive. It also commonly will take longer to make changes to Thumb sites and thus your cost of maintenance can be very steep.

So to simplify, the original female and design is labored on in the. FLA format plus the final data file that goes on the net server is certainly. SWF.

I see it repeatedly where the developer does not supply the client considering the source file for their adobe flash elements or web site. They protect the. FLA data files, and you know what, you have to go to them with regards to updates and revisions. It does not matter how accomplished your new web master or fashionable is, should you not have the source file together with the. FLA extendable for your Thumb site you are not able to change it. You should ask your designer to supply you with this supply file if you decide to use Display elements on your own web site.

One final Note In Flash

Please do not understand my remarks here while me being anti-flash the fact is, it really is a fantastic media technology. If you have the budget and want to make your web site applying 100% natural flash, there are several things you can do to mitigate a number of the pitfalls i have explained here.

Use a javascript to detect the browser features of the visitor and ensure they've Flash connect to to support the Flash in your site. In case the result of this simple evaluation is “no they do not support Flash” then a right thing to do is definitely direct them to another HTML established web site together with your content. Therefore , although you can overcome the missing Expensive plug-in you have to have two sites designed (the Flash one and the HTML CODE one).

To conclude

Flash is a wonderful design software to add factors to your website to spice it up.

Flash is fantastic for delivering rich media like audio and video.

Operate the theory, add flash to your web page, do not add the web page to flash and you will deliver a great experience on your visitors.

In case your web site is about delivering details, make the information first as well as the design second. Web sites that provide great articles do not need to vibrate, giggle, blink, click and buzz.

הוסף תגובה!

הוסף את תגובתך בהמשך הדף, או טראקבק מאתרך. תוכל גם עקוב אחר תגובות לפוסט זה באמצעות RSS.

שמור על תגובה נקיה, הגב לעניין. בלי ספאם.

ניתן להשתמש בתגי ה-HTML האלו:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

בלוג זה תומך ב-Gravatar. אם אין לך עדיין גראווטר, תוכל ליצור לך אחד על-ידי הרשמה ב: Gravatar.