Close

תנאי שימוש באתר עמותת הנטינגטון בישראל

תקנון  השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

1. מבוא

אתר עמותת הנטינגטון בישראל הוא אתר שנועד לסייע ולהעמיק את הידע הקיים לגבי מחלת הנטינגטון ולהביא לידיעת בני המשפחות, אנשי מקצוע והציבור הרחב מידע עכשווי וכללי. הינך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצגים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

אתר זה אינו מהווה בשום מקרה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי רופא והמידע שניתן בו אינפורמטיבי בלבד. יובהר גם שהאתר אינו מהווה תחליף לספרות מקצועית ו/או להתייעצות עם איש מקצוע הנוגע בדבר בתחום הרלבנטי. יובהר כי יתכן ויש גישות רפואיות או מקצועיות שונות לנושאים שמועלים באתר ולכן אין לראות בתכני האתר השונים מענה לגבי הטיפול המתאים לחולה זה או אחר.

2. קניין רוחני

האתר, כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר עמותת הנטינגטון בישראל. אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר עמותת הנטינגטון בישראל.

בנוסף, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, או כל מדיה ותוכן אחרים מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

3. תוכן האתר

כל המידע המופיע באתר עשוי להשתנות מעת לעת, להתעדכן או להיגרע, הכל לפי שיקול הדעת של עמותת הנטינגטון בישראל. עמותת הנטינגטון בישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן ואין עליה חובה למסור הודעה כלשהי בדבר שינוי שיעשה, אם וכאשר יעשה..

כל מידע אשר יפורסם בדבר שינוי באתר או בדרך אחרת שתבחר עמותת הנטינגטון בישראל, תהיה בה כדי להוות דרך ראויה בדבר הודעה על שינוי ככל שיהיה לרבות הורדת האתר. 

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי / זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

למען הסר כל ספק יודגש שוב שהמידע באתר, בשום מקרה, אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי רופא או כל מטפל אחר אשר לו הסמכות על פי דין לטפל בחולים. קיימת חובה להתייעץ עם גורם מקצועי ואין ולא תהיה לכל משתמש באתר כל טענה ו/או  דרישה  ו/או תביעה מכל מין וסוג כלשהוא כלפי העמותה בעלת האתר באשר לתכנים המפורסמים באתר.

עמותת הנטינגטון בישראל, רשאית להסיר כל מידע אשר תמצא לנכון ואשר יעלה באופן שאינו מורשה  על ידי ו/או על ידי מנהל האתר על פי שיקול דעתו כאשר יחליט כי מידע  ו/או פרסום ו/או מאמר אשר יש בו על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ו/או מנהל האתר מטעמה, כדי להוות פגיעה בציבור החולים ו/או בני משפחותיהם. אין, ולא תהיה לכל מפרסם ו/או מפיץ ו/או כותב בכל דרך שהיא באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4. אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה מחלוקת, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז  תל אביב.

דרכי תרומה לעמותה:

כפתור העברה בנקאית

לתרומה בהעברה בנקאית

לחצו לפרטים

העברה בנקאית ניתן לבצע חשבון:

בנק לאומי (10) סניף פנקס תל אביב (832), חשבון בנק מספר: 71661/76
לוגו אפליקציית פייבוקס

לתרומה בפייבוקס

לחצו לפרטים

העברה בפייבוקס ניתן לבצע למספר:

052-4423111
לוגו אפליקציית ביט

לתרומה בביט

לחצו לפרטים

העברה בביט ניתן לבצע למספר:

052-4423111
דילוג לתוכן