Close

חזון ומטרות

מהות העמותה כעת ובהמשך הדרך

חזון ומטרות - עמותת הנטינגטון

העמותה שואפת  להנכיח את קיומה של המחלה והשלכותיה ברבדים השונים של החברה הישראלית ובכך להשפיע על מקבלי החלטות ועל נותני שירותים לקדם את הידע, המידע והמחקר, במטרה ליצור שינוי משמעותי. שינוי שיגרום למעבר ממחלה חשוכת מרפא, גורמת סבל ומצוקה, למחלה שניתן לעצור אותה. 

אנו שואפים להגיע לכלל החולים בארץ, לכל המגזרים, על מנת את לפרוץ את מעגל הבדידות של החולים והמשפחות, ולהפחית בורות. 

הפעילויות המרכזיות של העמותה:

דרכי תרומה לעמותה:

כפתור העברה בנקאית

לתרומה בהעברה בנקאית

לחצו לפרטים

העברה בנקאית ניתן לבצע חשבון:

בנק לאומי (10) סניף פנקס תל אביב (832), חשבון בנק מספר: 71661/76
לוגו אפליקציית פייבוקס

לתרומה בפייבוקס

לחצו לפרטים

העברה בפייבוקס ניתן לבצע למספר:

052-4423111
לוגו אפליקציית ביט

לתרומה בביט

לחצו לפרטים

העברה בביט ניתן לבצע למספר:

052-4423111
דילוג לתוכן